WEB stránka PPA

12.05.2010 09:20

Môžeme s radosťou konštatovať, že web stránka Poľnohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk  bola konečne prehľadne preorganizovaná a po  po dvoch rokoch trápenia sa a komplikovaného vyhľadávania na stránke, je konečne táto stránka spracovaná logicky a prehľadne.

 

Týmto zároveň chvalabohu ukončujeme jednu našu aktivitu na web stránke Rozvoj vidieka - časť Podpora vidieka - Program rozvoja vidieka, v ktorej sme sa snažili pre Vás doteraz priebežne prehľadne spracovávať informácie PPA.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102