Výzva Vláde SR - CLLD a IROP

07.10.2013 16:27

Milí priatelia starostovia, podnikatelia, zástupcovia MNO,

dovoľujem si Vás osloviť s požiadavkou o podporu vytvorenie nového zmysluplného a efektívneho a užitočného Integrovaného regionálneho operačného programu namiesto súčasného nekvalitného a nesystémového. Bez kvalitného a zmysluplného IROP sa nebudú dať realizovať miestne a ani regionálne rozvojové programy a rozdiely medzi regiónmi sa budú stále zväčšovať...

Ďakujeme aj za Vašu podporu

Elektronickú formu výzvy najdete na stránke www.rozvojvidieka.webnode.sk

 

Peter Rusnák,

predseda BB VIPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102