Výzva vláde SR - chceme CLLD!

07.10.2013 12:23

Obraciam sa na Vás s požiadavkou podpory petície pre zavedenie CLLD na Slovensku. Je to nový nástroj podpory vidieka zdola – volá sa komunitne riadený miestny rozvoj a je to obdobný nástroj ako Leader, ale môže byť financovaný zo všetkých fondov (aj sociálneho a regionálneho) a môžu ho využívať aj mestá nielen dediny, ba možno povedať, že určený práve pre spoluprácu mesta s vidiekom – napr v oblasti zásobovania domácimi potravinami.

V prílohe je elektronická petícia – prosím širte ju vo svojom okolí. Podpisy nám treba čím skôr. Ď

 

https://www.peticie.com/clld_2014-2020

 

ďakujem

 

Peter Rusnák,

predseda BB VIPA 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102