Výzva ROP

03.12.2013 15:49

Výzva ROP

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Dátum platnosti: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014

Kód vyzvy: ROP-2.1b-2013/01

výzva ROP-2.1b-2013-01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1b ROP 2013_01.doc

opis projektu ROP-2.1.b ROP 2013_01.xls

standardy komunitnych centier.doc

Ciselnik opravnenych vydavkov.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip

 

 

Zdroj: MPaRV SR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102