Výzva ROP: opatrenie 4.1c

23.11.2009 08:58

 

Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

 

  

Všetky potrebné dokumenty nájdete na:   https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=24&page=1.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102