Výzva Os 4 LEADER

09.11.2009 11:26

 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila  Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, s termínom predkladania integrovaných stratégií od 15. 1. 2010 do 29. 1. 2010 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Súčasťou uvedenej výzvy je Žiadosť o NFP 4.1 a 4.3 a Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete prehľadne spracované na našej web stránke Rozvoj vidieka v časti Os 4 LEADER

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102