Výzva Opatrenie 3.1. PRV

22.02.2010 09:48

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pričom v súčasnosti prebiehajú posledné konzultácie s EK.

Predpokladaný termín zverejnenia Výzvy je 1. marcový týždeň 2010, pričom sa projekty budú prijímaťod 1. do 15. apríla 2010. Projekty sa budú samostatne predkladať na bioplynové stanice a ostatnú oblasť podpory.

Tak, ako pri posledných Výzvach aj tomto prípade bude postačovať predložiť stavebné povolenie a doklady k verejnému obstarávaniu ku podpisu zmluvy s PPA.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102