Výzva na Prípravnú podporu CLLD

29.05.2015 11:11

Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila 28.5.2015 výzvu na Prípravnú podporu CLLD Opatrenie 19.1. PRV 2014-2020

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=516

 

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

od 20.07.2015 do 28.07.2015

Hodnotenie ŽoNFP

Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou a končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP

Počet podaných ŽoNFP v predmetnej výzve

Menej ako 100 podaných ŽoNFP

Viac ako 100 a menej ako 300  podaných ŽoNFP

Viac ako 300 podaných  ŽoNFP

Vypracovanie potvrdenia o registrácii ŽoNFP

Najneskôr do 40 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou

t.j. do  7.9.2015

Najneskôr do 60 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou

t.j. do 26.9.2015

Najneskôr do 90 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou

t.j. do 26.10.2015

Výber ŽoNFP

Najneskôr do 30 pracovných dní od vypracovania  potvrdenia o registrácii ŽoNFP

t.j. do 6.10.2015

Najneskôr do  40 pracovných dní od vypracovania  potvrdenia o registrácii ŽoNFP

t.j. do 5.11.2015

Najneskôr do 60 pracovných dní od vypracovania  potvrdenia o registrácii ŽoNFP

t.j. do 25.12.2015

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP

Najneskôr do 30 pracovných dní od výberu  ŽoNFP

t.j. do 4.11.2012

Najneskôr do  40 pracovných dní od výberu  ŽoNFP

t.j. do 15.12.2015

Najneskôr do  60 pracovných dní od výberu  ŽoNFP

t.j. do 23.2.2016

 

Zdroj: PPA 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102