Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP

25.01.2010 09:32

Dňa 22.01.2010 Riadiaci orgán pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí  o NFP v rámci ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, ktorá je určená žiadateľom zo súkromného sektora.


Riadiaci orgán pre ROP zároveň aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 2.2.

Dokumenty vzťahujúce sa na uvedenú výzvu nájdete na: https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=30&page=1

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102