Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu malých grantov GEF SGP v Slovenskej republike v roku 2012

13.02.2012 09:59

V  rámci Programu malých grantov GEF SGP v Slovenskej republike implementovanom Kanceláriou rozvojového programu OSN v Bratislave sa vyhlasuje výzva na predkladanie projektových zámerov, ktoré podporujú environmentálne projekty malého a stredného rozsahu a komunitné aktivity miestneho významu, ktoré majú potenciál prispievať k dosahovaniu globálnych environmentálnych riešení v piatich ťažiskových oblastiach GEF

·         Ochrana biodiverzity

·         Zmierňovanie dopadov klimatických zmien na životné prostredie

·         Ochrana medzinárodných vôd

·         Predchádzanie degradácii krajiny

·         Eliminácia POPs

 

Grantové financovanie podľa tejto výzvy sa realizuje:

·         v rámci 5. operačnej etapy GEF SGP, s celkovou alokáciou 600,000 USD pre Slovenskú republiku na všetky ťažiskové oblasti GEFu.

·         v rámci 4. operačnej fázy kde je stále k dispozícii nevyčerpaná alokácia 150,746 USD pre oblasť Zmierňovania dopadov klimatických zmien na životné prostredie.

 

Maximálna suma pridelená uchádzačovi na realizáciu projektu je 50.000 USD.

 

Predkladanie Projektových zámerov: do 19.03.2012 do 24.00 hod

 

Úvodný informačný seminár sa uskutoční 16.februára 2012 o 9.00 v Banskej Bystrici

 

Na stiahnutie:

Výzva 2012

Pozvánka na úvodný seminár

 

 

Zdroj: UNDP

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102