Výzva MP SR pre obce

22.03.2010 11:17

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3.decembra 2009 č.1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach.

 

Uzávierka prijímania žiadostí je  9.4.2010 

 

Výzvu a všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete spracované na stránke Rozvoj vidieka v časti Výnos MP SR 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102