Výnimočné ženy Slovenska

21.03.2011 08:35

Inštitút rodovej rovnosti pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála vyhlasuje prvý ročník celoslovenskej súťaže

 

Cieľom je nájsť a morálne oceniť výnimočné ženy na Slovensku. Hľadáme ženy, ktoré sú jednoducho výnimočné ako matky, sestry, dcéry, staré mamy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, venujú sa popri svojej práci a starostlivosti o rodinu charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych aktivitách, vynikajú vo svoje profesii, v umení či športe,... hľadáme ženy, ktoré si zaslúžia pozornosť a ocenenie celej spoločnosti a ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ

V každom kraji vyberú členovia expertnej skupiny jednu, najviac tri "Výnimočné ženy kraja". Mená víťaziek súťaže z jednotlivých krajov sa verejnosť dozvie v júni 2011. V septembri spoznáme mená troch výnimočných žien Slovenska, ktoré vyberú členovia expertnej skupiny zo všetkých víťaziek jednotlivých krajov a ktoré budú pri tejto príležitosti symbolicky ocenené v Bratislave na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže "Výnimočné ženy Slovenska".

Vyplnené prihlášky posielajte mailom na adresu: vynimocnezeny@institutrr.sk
, alebo poštou na adresu: "Výnimočné ženy Slovenska", Centrum vzdelávania MPSVR SR, Inštitút rodovej rovnosti, Pekná cesta 6, P.O.Box 13, 830 04 Bratislava.

Profily a fotografie budú uverejnené na stránke www.institutrr.sk len so súhlasom súťažiacich a so zachovaním ochrany osobných údajov.

Prihlášky do súťaže môžete posielať
 do 31.5.2011. Vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci september 2011. 

 


Prihláška
 "Výnimočné ženy Slovenska" na stiahnutie

 

Viac informácií nájdete TU 

 

 

 

Zdroj: Inštitút rodovej rovnosti

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102