Vyjednávanie a riešenie konfliktov

15.01.2010 08:46

 

Kurz určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s vyjednávaním a riešením konfliktov mediáciou. Kurz týmto pracovníkom poskytne náležité teoretické vedomosti a najmä vytvorí priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu.

Bratislava PDCS: 22.-23.1. a 11.- 12.2.2009

Lektor: Dušan Ondrušek

Program

Prihláška

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102