Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 9

01.06.2011 09:16

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 9 z 30.5.2011 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal Usmernenie RO č. N3/2007, Aktualizácia č. 9 z 30.5.2011 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

V aktualizácii usmernenia RO č. N3/2007 je okrem ďalších zmien doplnená najmä primeranosť výdavkov na odborné aktivity v oblasti vzdelávania.

Primeranosť výdavkov je stanovená na základe Výkladového stanoviska pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI, ktoré zverejnil Fond sociálneho rozvoja na svojej internetovej stránke dňa 3.4.2011.

 

Súborové prílohy : Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007

 

 

Zdroj: FSR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102