Učiť sa je prirodzené

18.04.2013 17:09

 

Školenie Učiť sa je prirodzené má za cieľ poukázať na proces učenia sa počas prípravy a realizácie projektov Programu Mládež v akcii, na možnosti neformálneho vzdelávania a možnosti rozvoja kľúčovej kompetencie naučiť sa učiť. Počas školenia sa účastníci zoznámia s formami vzdelávania a štýlmi učenia sa.

 

 

Termín: 26. – 28. apríl 2013

Uzávierka prihlášok: 22. apríl 2013

Miesto: Zvolen, Hotel Poľana

Registrácia a kompletné informácie: IUVENTA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102