Tradičná chuť jari 2017

13.03.2017 09:47

Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci

tradičných regionálnych výrobkov a jedál!

 

Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k zahájeniu poľnohospodárskej sezóny 2017 – Tradičná chuť jari – otváranie Bánoša, realizovanú s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Ako už názov hovorí, orientujeme sa predovšetkým na prezentáciu tradičných remesiel, miestnych jedál a farmárskych a potravinárskych výrobkov z nášho kraja. Chceli by sme širokej verejnosti odprezentovať predovšetkým kvalitné domáce a tradičné produkty z regiónov Horehronie, Gemer, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Tekov.  Ide hlavne o syry a mliečne výrobky, gazdovské mäsové špeciality, jahňacinu, hydinu, včelárske produkty, bylinné produkty, ovocie, zeleninu, vína a pivá. Samozrejme aj tradičné jedlá z týchto regiónov a ako doplnok i tradičné remeslá spojené s predvádzaním. O účasť sa môžu uchádzať len priami výrobcovia a spracovatelia, nie sprostredkovatelia. Držitelia regionálneho značenia produktov a služieb  budú mať 50% zľavu za prenájom plochy, podobne ako aj víťazi regionálnych podujatí a súťaží v príprave tradičných regionálnych jedál a držitelia poukazu ZŤP .

Upozornenie: každý účastník musí mať povolenie ambulantného predaja od Mesta B. Bystrica. Povolenie sa týka všetkých predajcov potravinárskeho tovaru ako aj ľudovoumeleckých výrobkov. Ide o ambulantný predaj - tlačivo sa nachádza na stránke www.banskabystrica.sk sekcia tlačivá a žiadosti - oddelenie kultúry - žiadosť o súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica. Žiadosť je potrebné predložiť na MsÚ, vrátane povinných príloh, v prípade pestovateľov je potrebné dokladovať list vlastníctva k pôde. Taktiež je potrebné dokladovať čestné prehlásenie o nepoužívaní elektronickej pokladnice príp. fotokópiu záznamu daňového úradu o používaní elektronickej registračnej pokladnice v prípade živnostníkov.  Všetky doklady je potrebné dodať do termínu podania prihlášky a v prihláške potvrdiť vydaný súhlas Mesta k ambulantnému predaju.

 

Tradičná chuť jari – Otváranie Bánoša, farmársky trh sa uskutoční

sobotu 22.apríla 2017 od 10:00 do 16:00 hod.

 

Ako už býva zvykom, podujatie bude spestrené i ďalšími atrakciami pre deti i dospelých a kultúrnym programom s ľudovou hudbou J. Maka a DFS Radosť.

Prihlášky na priloženom formulári môžete zasielať do 31. marca 2017. Nevyhnutnou podmienkou pre registráciu je uvedenie sortimentu ponuky predaja výrobkov, služieb, jedál a občerstvenia a kompletné vyplnenie prihlášky. Organizátori si vyhradzujú právo nezaregistrovať takých účastníkov, ktorí nesplnia podmienky účasti, a ktorí nie sú z banskobystrického kraja.

          

      

                        

Mesto Banská Bystrica     SOŠ Pod Bánošom       OZ Tradičná chuť             OZ Vidiecke partnerstvo

       Ján Nosko,                  Banská Bystrica      regiónov Slovenska            Banskobystrického kraja

    primátor mesta             Pavol Fiľo, riaditeľ  Oľga Ľuptáková, predseda      Peter Rusnák, predseda

 

 

PRIHLÁŠKA NA OTVÁRANIE BÁNOŠA 2017

 

Vstupne info Otvaranie Banosa 2017.pdf (402249)

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102