Tematický seminár - Predaj z dvora

05.11.2009 10:57

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka Banská Bystrica organizuje v záujme skvalitnenia spracovania žiadostí o NFP na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem – Priamy predaj, odborné informačno-konzultačné podujatie v rámci Tematického seminára Predaj z dvora, ktoré sa uskutoční:

 

 

11. novembra (streda) 2009 o 12:15 hod.

v reštaurácii Centrum, Hriňová

 

s nasledovným programom:

12:15 – 12:30 – prezentácia účastníkov

12:30 – 13:00 – obed

13:00 – 13:15 – otvorenie, predstavenie programu a lektorov

13:15 – 14:00 – opatrenie 1.1 – Priamy predaj (D. Bahledova, MP SR)

14:00 – 14:45 – hygienické požiadavky na predaj z dvora  (Z. Mazúrová, RÚVZ)

14:45 – 15:30 – veterinárne požiadavky predaja z dvora (R. Janto, KVPS)

15:30 – 15:45 – prestávka, občerstvenie

15:45 – 16:30 – finančné riadenie a implementácia opatrenia Priamy predaj (PPA)  

16:30 – 17:15 – diskusia, námety a podnety účastníkov

17:15 – 17:30 – závery a ukončenie seminára 

 

Podujatie je organizované pre žiadateľov, ktorí sa pripravujú na podanie žiadostí na opatrenie PRV 1.1 Modernizácia fariem – Priamy predaj.

Návratku, ktorá je záväznou prihláškou, pošlite do kancelárie RP najneskôr do 12:00 hod  9.11.2009 poštou, alebo na e-mailovú adresu: bbvipa@mail.t-com.sk Prihlásiť sa je možné aj telefonicky na číslo: 048/417 34 50 (len v dopoludňajších hodinách).

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102