Študijná cesta Estónsko 12. - 17. 9. 2010

20.07.2010 14:07

Študijnú cestu organizuje Regionálne pracovisko NSRV B. Bystrica pre MAS a VSP z Banskobystrického kraja. Hosťujúcim partnerom je Estónska národná sieť, ktorá zabezpečuje odborný program v estónskych MAS.

Exkurzia je zameraná hlavne na tieto témy:

-         ako malí agropodnikatelia finalizujú svoju produkciu

-         ako sa rekonštruujú staré nevyužívané poľnohospodárske objekty pre agroturistiku

-         ako sa do rozvoja vidieka zapájajú mladí ľudia

-         výmena skúseností s prípravou a realizáciou ISRÚ

 

Doprava: autobus

 

Orientačný plán a program cesty:

12.9. odchod autobusom zo Slovenska popoludní cca o 16:00 hod., trasa: ZV- BB – DK – Krakow – Waršava – Kaunas – Riga – Pärnu

13.9. -  príchod Pärnu cca 12:00 - MAS Pärnu, ubytovanie vo Villa Andropoff (na pobreží)

14.9. - MAS Vo~rtsjärve Ühendus, ubytovanie v Holstre-Polli, sport centrum

15.9. - a 16.9. (pol dňa) - MAS Mulgimaa Arenduskoda, ubytovanie v meste Viljandi, hotel Centrum

16.9. po obede odchod na Slovensko

17.9. príchod na Slovensko dopoludnia cca 10:00 hod

 

Orientačné náklady:

RP NSRV BB hradí náklady na ubytovanie, tlmočenie a dopravu po Estónsku.

Účastnícky poplatok na 1 osobu predstavujú náklady na dopravu do Estónska a späť, náklady na stravovanie a príspevok na odborný program. Orientačná výška účastníckeho poplatku pri cca 35 účastníkov je zhruba 230-250 EUR/osoba.  

 

Účastníci:

Predpokladaná účasť – cca 35 osôb – členovia MAS, alebo VSP v BB kraji. 

 

Forma, spôsob a termín prihlásenia:

-         členov MAS záväzne prihlasuje príslušná MAS na základe pozvánky

-         ostatní záujemcovia sa prihlasujú individuálne do kancelárie BB VIPA

Termín predbežných prihlášok do 24.7.2010

Termín rozoslania pozvánok s upresnenou cenou účastníckeho poplatku: 9.8.2010

Termín uzávierky záväzných prihlášok a úhrad účastníckeho poplatku: 16.8.2010

 

Kontakt:

Lenka Hlaváčková, BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica,

tel.: 048/417 34 50, 0948 099 565, e-mail: bbvipa@mail.t-com.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102