Stručné zhodnotenie výsledkov RP NSRV B. Bystrica za rok 2010

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102