Štipendium

02.03.2010 09:05

Prospechové štipendium určené pre rómskych vysokoškolských študentov a študentky denného bakalárskeho alebo magisterského štúdia alebo pre maturantov a maturantky, prípadne dalších, ktorí plánuju študovat formou denného štúdia na vysokej škole od budúceho školského roku, ako aj pre študentov a študentky postgraduálneho štúdia PhD. Štipendium bude udelené na školsky rok 2010-2011.

Všetky potrebné informácie, prihláška a tlačiva sú na webstranke:
https://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=39

Pozor! Termín uzávierky prihlášok (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) je 30. april 2010.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102