september 2012 – regionálny farmársky trh

30.09.2012 10:40

 

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie širokej verejnosti o regionálnych producentoch a produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a produktov z regiónu Banskobystrického kraja

 

Ciele:

-       oboznámenie spotrebiteľov s domácimi tradičnými produktmi z regiónu

-       prezentácia malých farmárov a producentov tradičných regionálnych produktov

-       spropagovanie tradičných jedál a chutí z miestnych produktov

-       spoznanie drobných producentov z Banskobystrického kraja a ich produktov

-       výmena skúseností a poznatkov,

-       získanie podnetov pre propagovanie miestnych produktov

 

Cieľová skupina:

-       široká verejnosť – návštevníci Radvanského jarmoku, milovníci domácich produktov

 

Zúčastnení producenti:

-       Bystriansky, s.r o., Detva – mäsové domáce gazdovské špeciality

-       Milan Grajciar, Gurman,  Breziny, Zvolen – domáce mäsové špeciality

-       Zvara Jozef, SHR, Dúbravy – výrobky so surového ovčieho mlieka, 

-       Igor Vlček, Zbojská s.r.o, .Pohr. Polhora – bryndzové halušky, baranina, baraní guláš

-       Zsigmond, Pivnica a vinohrady, Vinica – víno a burčiak

-       Ďurík, Rodinné vinárstvo VITIS, Veľký Krtíš – víno a burčiak

-       Jozef Gembický, Sebechleby – med a včelie produkty

-       SOŠ Pod Bánošom – pekárske a včelie produkty

 

Termín a miesto konania:

·         14. – 15.  septembra 2012, Námestie Slobody, B. Bystrica

 

Priebeh podujatia: 

Realizácia podujatia bola zahájená vo štvrtok popoludní dovozom a montážou stánkov a ich  napojením na elektriku a vodovod. V piatok ráno si farmári začali plniť svoje stánky tovarom a naištalovalo sa označenie stánkov. Celkom bolo postavených 6 drevených stánkov, jeden výrobca došiel s vlastnou ambulantnou predajňou a jeden si doviezol a rozložil vlastný stánok. Pre občianske združenia – MAS Zlatá cesta, Podpoľanie a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktoré dopĺňali atmosféru trhu ukážkami miestnych produktov, remesiel a folklóru, boli postavené trubkové ľahké stánky.

Celé podujatie sa konalo v rámci jubilejného 355. Radvanského jarmoku v priestore parku pod Pamätníkom SNP a vlastný farmársky trh bol v tesnej blízkosti parku – na námestí Slobody. Park bol využitý pre sprievodné podujatia – výstavku domácich zvierat a hydiny, folklórne súťaže, lukostreľbu, jazdenie na koni... organizované v spolupráci s partnerom – PKO mesta B. Bystrica, podobne ako aj folklórny program, ktorý sa realizoval na malom pódiu v tesnej blízkosti farmárskeho trhu.

Podujatie počas piatku navštívilo pomerne málo návštevníkov, jednak kvôli zlému počasiu a jednak kvôli odľahlej polohe, mimo diania vlastného Radvanského jarmoku. V sobotu sa situácia výrazne zmenila a návštevnosť trhu bola veľmi vysoká, folklórny program bol obohatený aj ukážkami remesiel a ochutnávkami regionálnych špecialít pripravenými zástupcami troch MAS. Najväčší úspech na trhu mal salaš Zbojská, ktorý prišiel s vlastným stánkom i kuchyňou a štýlovými stolmi.

Podujatie bolo propagované jednak PKO a jednak prostredníctvom letákov, ktoré sa šírili cez informačné centrum Mesta a po stánkoch na Radvanskom jarmoku.

 

V Banskej Bystrici 21.9. 2012, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102