September 2010 – odborná exkurzia do Fínska

06.10.2010 09:05

 

Odbornú exkurziu do Fínska zorganizovala Centrála Národnej siete rozvoja vidieka v rámci aktivity Podpora národnej a nadnárodnej spolupráce pre MAS, Regionálne pracoviská NSRV a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry so zameraním na Program rozvoja vidieka, prístup Leader, medzinárodnú spoluprácu a fungovanie miestnej samosprávy

 

 

Program podujatia:

-          odborný program exkurzie bol zabezpečený v spolupráci s fínskym partnerom.

 

Odborný sprievodca za fínskeho partnera: Taina Simola

 

Termín a miesto konania:

-          26. – 30. 9. 2010, Fínsko (podľa programu v prílohe 1)

 

Účastníci: celkom sa podujatia zúčastnilo 27 účastníkov, z toho:

-          3 za MP SR

-          3 za PPA

-          3 za organizátora – ARVI

-          5 zástupcov piatich RP NSRV

-          12 zástupcov 10 MAS

-          1 tlmočníčka

Z nášho kraja sa exkurzie zúčastnila len zástupkyňa jednej MAS – Malohont – O. Maciaková

 

 

Priebeh realizácie odbornej exkurzie:

Odlet účastníkov bol z Bratislavy 26.9 o 08:45 a s príletom do Helsínk o 16:00. Po príchode mali účastníci voľný program s možnosťou prehliadky mesta.

Odborný program sa začínal 27.9. návštevou Ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva, kde sme sa uskutočnil odborný seminár s lektormi z ministerstva na tému vidieckej politiky a prístupu Leader. Veľmi hodnotná a inšpiratívna bola najmä prednáška Eera Uustalo o histórii a vývoji  vidieckej politiky vo Fínsku.

Po obede nás prijal slovenský veľvyslanec vo Fínsku Juraj Podhorský  na slovenskom veľvyslanectve a potom už sme sa presunuli autobusom do municipality Somero, kde sme sa mohli oboznámiť s rozvojom mesta a hlavne formami zabezpečovania rozvoja kultúry aj prostredníctvom programu Leader. Podvečer sme sa presunuli na farmu Kannisto, kde sme boli ubytovaní počas ďalších dní.

Na tretí deň sa podstatná časť odborného programu odohrávala v poľnohospodárskom múzeu v Sarka. Dopoludňajší program bol vyplnený odborným seminárom, na ktorom sa predstavili dve hostiteľské MAS – Riverside Partners a Louna Plusa, fínska vidiecka sieť, model fínskeho systému sprostredkovateľskej organizácie platobnej agentúry, príklady projektov Leader a projektov nadnárodnej spolupráce, ako aj naše MAS a NSRV.

Po obede nasledovala prehliadka múzea. Cestou na farmu sme navštívili projekt sochárskeho parku  Alpo Jaakola a realizáciu projektu tančiarne na brehu jazera Mellilärve.

Štvrtý deň bol programov najpestrejší a najbohatší. Celodenná trasa autobusom viedla po Old Oxen Road – 1000 rokov starej cestu medzi mestami Turku a Hämeenlina, po ktorej nás sprevádzal turistický sprievodca z konskej farmy Kylämäki. Dopoludnia sme navštívili nové centrum pre zdravie a sociálnu starostlivosť v Tarvasjoki, kde municipalita vybudovala nové zariadenie pre postihnutých a starších ľudí a na opatrovanie detí s veľmi kvalitným a moderným vybavením integrovaným do jedného zariadenia. Na obed sme sa zastavili v Ltkun Pirtli, kde sme sa oboznámili s projektami obcí Letku a Tammela. Potom sme pokračovali ďalej po Old Oxen Road do Forsa Envitech area – jedného z najuznávanejších a najprestížnejších centier v Europe na recykláciu a spracovanie odpadov.

Podvečer sme strávili prehliadkou farmy Kanisto a oboznámili sme sa s jej históriou a majiteľmi.

V posledný deň sme dopoludnia navštívili jazdeckú školu v Ypäjä, kde sme mali najprv prezentáciu niekoľkých miestnych projektov a následne prehliadku areálu školy. Pred obedom sme sa presunuli ešte do Výskumného ústavu poľnohospodárstva  MTT Agrifood Research Finland, kde sme mali záverečný seminár s prezentáciou samosprávy Jokiinenen a projektov oboch navštívených MAS. Po rozlúčke a obede nasledovala cesta na letisko Helsinky a odlet cez Prahu do Bratislavy, kde sme došli okolo 23:00 hod. v noci.

 

 

Zhrnutie poznatkov a prínosy z exkurzie:

Počas odbornej exkurzie sme sa mali možnosť oboznámiť sa históriou a štruktúrami vidieckej politiky vo Fínsku, Programom rozvoja vidieka, fínskou realizáciou prístupu Leader,  rôznymi realizáciami projektov municipalít a projektov Leader, projektmi medzinárodnej spolupráce  a fungovaním miestnej samosprávy a systému platobnej agentúry.

Najcennejšie poznatky a prínosy z exkurzie:

-          systém tvorby národnej vidieckej politiky

-          systém delegovania funkcie platobnej agentúry na nezávislé regionálne inštitúcie

-          systém fungovania municipalít – s prenosom kompetencií na občianske združenia

-          prístup k programu Leader a nadnárodnej spolupráci

-          fungovanie národnej siete rozvoja vidieka

Z realizovaných projektov Leader, bolo zrejmé, že za nimi stoja zanietení miestni ľudia, a že fínsky model Leader je otvorenejší a liberálnejší než na Slovensku. I napriek tomu, že vo Fínsku je možné v osi Leader realizovať opatrenia cez všetky osi Programu rozvoja vidieka, prevahu realizácií tvoria opatrenia osi 3.

 


 

 

V Banskej Bystrici 5.10. 2010

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102