Semináre k Osi 1 a 3 PRV 2007-2013

18.02.2010 11:38

 

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na Informačno-odborné semináre k Osi 1 a 3 PRV 2007-2013.

Semináre sú realizované v rámci projektu z Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie z PRV SR 2007- 2013.

Uskutočnia sa v dňoch od 15.3. do 17.3.2009  

Pozvánky s návratkou:

Informačno- odborný seminár k Osi 1

Informačno- odborný seminár k Osi 3

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102