Seminár "Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku - Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia"

14.11.2013 13:26

Milí kolegovia,

 

Dovoľujem si Vás pozvať na odborný seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“ organizovaný Národnou sieťou rozvoja vidieka v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

 

Semináre sú zamerané na poskytnutie informácií o záhradnej a krajinnej architektúre, o vhodných sadovnícko-krajinárskych úpravách a pod. Určené sú predovšetkým starostom obcí, ale aj občianskym aktivistom a združeniam.

 

Dovoľujem si Vás upozorniť že:

Ø  vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné poslať na centrálnu jednotku NSRV SR (na prihláške je uvedená adresa i emailový kontakt – v tomto prípade poslať naskenovanú prihlášku aj s podpisom a pri prezentácii účastníkov priniesť so sebou originál prihlášky). Priebežne vás budeme informovať o počte prihlásených.

Ø  z dôvodu obmedzenej kapacity konferenčnej miestnosti si NSRV SR vyhradzuje právo po dosiahnutí maximálneho počtu účastníkov neakceptovať ďalšie prihlášky.

 

Tu nájdete pozvánku, program a prihlášku na podujatie

 

Ďakujeme za Váš záujem

 

S pozdravom

 

Ing. arch. Peter Rusnák

regionálny koordinátor NSRV pre banskobystrický kraj

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102