Seminár: MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

13.04.2017 08:10

P O Z V Á N K A

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a Vidieckou platformou

si Vás dovoľujú pozvať  na

pracovný seminár

MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

ktorý sa uskutoční počas Otvárania Banoša

dňa 22.4. 2017 o 13:00

v jedálni SOŠ Pod Bánošom 80

Banská Bystrica

 

s nasledovným programom:

13:00-13:15 – prezentácia účastníkov

13:15-13:20 – otvorenie, uvítanie hostí, predstavenie programu, P. Rusnák, Vidiecke partnerstvo

BB kraja

13:20-13:45 – podpora odbytu produktov pre farmárov v PRV SR 2014-2020, J. Dubravská, SPPK

Bratislava

13:45-14:00 – možnosti odbytu lokálnych produktov v Bratislave, J. Leitnerová, OZ Odbytové

združenie rodinných fariem a firiem,

14:00-14:15 – propagácia miestnych produktov, J. Bačíková, krajská koordinátorka

regionálneho značenia produktov a služieb

14:15- 15:00 – diskusia k spolupráci v odbyte na území  banskobystrického kraja,

15:00-15:15 – závery a ukončenie seminára, P. Rusnák, ViP BB kraja

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

                               Peter Rusnák,

predseda vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

 

Záujemcovia o účasť sa môžu nahlásiť na e-mail: rusnakbb@gmail.com, alebo na 0905 434 102

do štvrtku 20.4.2017

 

 

20170422 Seminar Otvaranie Banosa.pdf (385642)

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102