Seminár CVRV

11.11.2009 09:46

 

CVRV - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica Vás pozýva na seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.12., 9.12., 10.12.2009  v Banskej Bystrici. Seminár je určený pre zástupcov obcí, samospráv, občianskych združení a mimovládnych organizácií, pre členov miestnych akčných skupín ako aj pre poľnohospodársku prax. Široká laická aj odborná verejnosť je vítaná. 

POZVANKA

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102