Šanca pre váš región 2014

29.04.2014 15:55

Šanca pre váš región 2014

 

 

V Nadácii Orange veríme, že aktívni ľudia na Slovensku môžu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí, komunite, obci, meste či regióne. Našou snahou je podporovať iniciatívu samotných občanov a ich priame zapojenie sa do realizácie projektov, podnecovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov. Preto sme v roku 2014 vyhlásili jubilejný 10. ročník grantového programu Šanca pre váš región.

V predchádzajúcich ročníkoch sa nám spolu s vami podarilo podporiť viac ako 660 projektov, vybudovať nové oddychové zóny, zrekonštruovať ihriská a športoviská, či podporiť miestny cestovný ruch. Aj v tomto roku chceme formou menších grantov naďalej podporovať iniciatívy aktívnych občanov, ktorí nie sú ľahostajní k miestu, kde žijú, a zároveň vedia vyburcovať k aktivite aj ďalších dobrovoľníkov.

V roku 2014 v rámci programu prerozdelíme 90 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho umožníme širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Spomedzi 10, hodnotiacou komisiou vybraných, najzaujímavejších iniciatív budete môcť vybrať tri víťažné nápady, ktoré  budú mať šancu získať ďalšie financie na realizáciu svojich nápadov. Na podporu troch víťazných projektov vyčlení Nadácia Orange ďalších 3 000 EUR.

Uzávierka prijímania projektov je 15. máj 2014, do tohto dátumu musia byť projekty predložené. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 12. júna 2014 na našej webstránke.

Ak aj vy máte nápad, ako zvýšiť kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporiť občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, pošlite nám projekt. Inšpiráciou môžu byť aj projekty podporené v minulom roku.

Text výzvy: Podrobnejšie informácie o grantovom programe Šanca pre váš región
 

Zdroj: Nadácia Orange

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102