Program Zelené obce 2011

06.04.2011 08:53

Nadácia Dexia banky Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. vyhlasujú druhý ročník celoslovenského otvoreného grantového programu Zelené obce 2011. Cieľom programu je podpora projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívna starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a podpora separácie komunálneho odpadu. Nadácia Dexia banky Slovensko na tento účel prerozdelí celkovo sumu 25 000 Euro. O grant sa môžu uchádzať aj žiadatelia podporení v predchádzajúcom ročníku.

 

Termín uzávierky: 15.5.2011

Minimálna výška podpory: 1000,- EUR

Maximálna výška podpory: 2000,- EUR

Spolufinancovanie: 20%

Oprávnení žiadatelia:

·  samospráva – obec/mesto, VÚC

·  mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),

·  školy a školské zariadenia.

 

Podávanie žiadostí: elektronicky cez: www.darca.sk  

 

Všetky potrebné informácie nájdete TU

 

Zdroj: Nadácia Dexia banky

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102