Program obnovy dediny 2015 a Dotacie Envirofondu 2015

24.09.2014 13:36

Program obnovy dediny 2015

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť  TU.

Ďalšie dokumenty si môžete stiahnuť na stránke DOTÁCIE 2015

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk

Žiadosti sa predkladajú do 31.10.2014

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese wlmailhtml:podinfo@sazp.sk

Dotácie Environmentálneho fondu na rok 2015

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:

DOTÁCIE 2015

ÚVERY   2015

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2015  v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 budú zverejnené na web stránke Environmentálneho fondu v priebehu najbližších dní.

Žiadosti sa predkladajú do 31.10.2014

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA. na tel.02/577 83 103, prípadne na e-mailovej adresedotacie@envirofond.sk.

 

Zdroj: Envirofond


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102