Program obnovy dediny 2013

11.10.2012 20:53

 

Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2012 (rozhoduje dátum na obálke)

 

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2013:

1.októbra 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2013.

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

 

Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2013

Kompletné informácie a formuláre nájdete TU

 

Zároveň Vás pozývame na výstavu Dedina roka 2011 v čase od 2.10. do 2.11.2012 vo Zvolene

Zdroj: Obnova dediny

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102