Program ADAM 2 - nová výzva

21.04.2010 09:43

Uzávierka predkladania žiadostí k programu ADAM 2/3 je 30. apríla 2010.

 

ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou

Je zameraný na projektovú činnosť oprávnených žiadateľov. Pod projektovou činnosťou sa rozumejú aktivity, ktoré majú určitý zámer, vychádzajúci z analýzy východiskovej situácie a pomocou presne identifikovaných nástrojov dosahujú vopred stanovené ciele a prispievajú k riešeniu problému, popísaného v zámere projektu. Podporu môžu získať projekty, ktoré sú zamerané na rôzne témy, aktualizované v jednotlivých rokoch alebo v jednotlivých predkladacích termínoch.

 

Výzvy ADAM 2/3

Žiadosť ADAM 2/3

Povinné prílohy k žiadostiam ADAM 2

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie v rámci programov ADAM 2

 

Zákon o podpore práce s mládežou 

Pozn.: Ďalšiu legislatívu o podpore práce s mládežou nájdete TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102