Program a prihlášky na workshopy o sociálnom bývaní

24.08.2010 10:30

Tu nájdete program a prihlášky na workshopy o sociálnom bývaní, ktoré Slovenská sieť proti chudobe pripravuje v spolupráci  a za láskavej podpory nadácie Friedricha Eberta a čiastočne aj môjho materského pracoviska  30. septembra a 15. októbra 2010. Je to naša ďalšia spoločná akcia v rámci Európskeho roka boja proti chudobe.

Podpora F. Eberta sa týka cestovného a ubytovania mimobratislavských účastníkov a stravy počas konferencie. Prosím, venujte pozornosť tomu, že na každú akciu sa treba prihlásiť osobitnou prihláškou a tiež, že v záujme rozvíjania poznania  a vybrusovania stanovísk  je ideálne, aby sa na oboch workshopoch stretli tí istí ľudia. Preto prosím zvažujte svoje možnosti a pevnosť záujmu o problematiku bývania.

 

Účastníci  workshopov budú z viacerých sektorov a pre slovenské mimovládne organizácie rezervujeme cca 30 miest. Prosím, prihlasujte sa preto čo najskôr – podľa možností do 31. augusta.

Jednou z ideí bolo spojiť tieto workshopy s verejným pripomienkovaním návrhu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a sociálne bývanie.  Legislatívny proces však napreduje rýchlo a návrh zákona vláda schválila 11. 11. a NR SR ho zaraďuje už do programu septembrovej schôdze, ktorá začína 7.9.  Definitívne znenie vládou schváleného zákona bude k dispozícii  koncom augusta ako parlamentná tlač.  Keďže k návrhu zákona sa doposiaľ nevyjadrovali mimovládne organizácie či poskytovatelia služieb, uvažovali sme, že by mohlo mať význam zorganizovať kolektívnu pripomienku ešte pred začiatkom septembrovej schôdze. Prosím, dajte mi vedieť, ak by ste sa aj do tejto ad hoc akcie chceli zapojiť. Veľmi ďakujem vopred!

 

Na stiahnutie:

Program workshopov

Prihláška na workshop I

Prihláška na workshop II

 

Pozvánka za členov Slovenskej siete proti chudobe a záväznú prihlášku. Vaša  účasť na workshopoch samozrejme nie je podmienená prihlásením sa za členov Slovenskej siete proti chudobe!

 

Pozvánka za člena Slovenskej siete proti chudobe 

Prihláška za člena 

 

Kontakt:

Zuza Kusá

predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe    

Sociologický ústav

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika


tel: +421-2-529 64 355 104
e-mail: zuza.kusa@savba.sk
www.sociologia.sav.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102