Prezentácia výzvy OPIS - Elektronizácia služieb miest a obcí

16.11.2009 08:24

 

Pozývame Vás na  verejnú prezentáciu pripravovanej výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest a obcí" v rámci Prioritnej osi 1, Opatrenie 1.2 "Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni samosprávy" a prípravy implementácie Prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".
 
Podujatie sa uskutocni vo štvrtok 3. decembra 2009 o 9:00 hod vo Výskumnom ústave spojov (VÚS), n.o., Banská Bystrica.
 

S pozdravom,

Ing. Jana Mlynarcikova
vykonna riaditelka
Partnerstva pre prosperitu (PPP)
obcianske zdruzenie
Jasikova 2, 821 03 Bratislava
jana@p3.sk
www.p3.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102