Pozvánky na podujatia

29.05.2013 14:58

Reprezentanti nehmotného kultúrneho dedičstva

28.5.2013 v Bratislave sa uskutoční verejná prezentácia so zameraním na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Vstup je voľný.
POZVÁNKA
Viac na www.ludovakultura.sk

 

 

 

Vzťah hodnoty, ochrany a potenciálu rozvoja krajiny, konferencia

Pozývame Vás na XVII.ročník konferencie KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Fakultou ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, ktorá sa uskutoční 4. júna 2013 vo Zvolene

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

 

 

 

Miestny rozvoj a fondy EÚ v období 2014 – 2020

Priatelia Zeme – CEPA Vás pozývajú na regionálne workshopy Ako môžu financie z fondov EÚ prispieť k udržateľnému miestnemu rozvoju?

Bratislava, 5. júna 2013 o 11:00

Banská Bystrica, 6. júna 2013 o 11:00

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

LEADER FEST 2013

 

Pozývame Vás štvrté medzinárodné stretnutie MAS a ďalších predstaviteľov vidieka pracujúcich metódou LEADER

20.-21.6.2013 Veľké Meziřičí (ČR)

 

Na stiahnutie: 

POZVÁNKA

RÁMCOVÝ  PROGRAM

PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 

 


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102