Pozvánka na odborný seminár - Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku

17.10.2013 16:32

Milí kolegovia,

 

Dovoľujem si Vás pozvať na odborný seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“ organizovaný Národnou sieťou rozvoja vidieka v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

 

Semináre sú zamerané na poskytnutie informácií o záhradnej a krajinnej architektúre, o vhodných sadovnícko-krajinárskych úpravách a pod. Určené sú predovšetkým starostom obcí, ale aj občianskym aktivistom a združeniam. Program seminára tu.

 

Dovoľujem si Vás upozorniť že:

Ø    vyplnenú a podpísanú prihlášku   je potrebné poslať na centrálnu jednotku NSRV SR (na prihláške je uvedená adresa i emailový kontakt – v tomto prípade poslať naskenovanú prihlášku aj s podpisom a pri prezentácii účastníkov priniesť so sebou originál prihlášky). Priebežne vás budeme informovať o počte prihlásených.

Ø  z dôvodu obmedzenej kapacity konferenčnej miestnosti si NSRV SR vyhradzuje právo po dosiahnutí maximálneho počtu účastníkov (max 25 ľudí/seminár) neakceptovať ďalšie prihlášky.

 

 

Ďakujeme za Váš záujem

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102