Ponuka školenia pre samosprávy - Partnerstvo samosprávy a mládeže

10.11.2013 14:09

Školenie pre pracovníkom samospráv, ktoré umožní pripravenosť pracovníkov mestských a obecných úradov na dialóg s mladými ľuďmi o ich potrebách a výzvach v rámci kvalitnejšieho života v obci/meste.

Zámerom školenia je podporiť dialóg medzi mladou generáciou a samosprávnymi orgánmi na miestnej úrovni a prenos moderného know-how v oblasti politiky mládeže v miestnom kontexte.

 

Detaily na uvedenom linku.

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Partnerstvo-samospravy-a-mladych-ludi.alej?eventid=486

 

 

Zdroj: IUVENTA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102