Oznámenie PPA č. 51 - Metodické usmernenie k opatreniu 1.7

24.10.2011 09:06

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejňuje "Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 Využívanie poradenských služieb ", ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 (pdf, 104.77 Kb)

Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 (doc, 33 Kb)

 

 

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102