Oznámenie PPA č. 34 (Leader)

25.03.2010 08:58

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA:

- v časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader:

·                 Oznámenie k realizácii Výziev na implementáciu stratégií

·                 Oznámenie RO o aktualizácii stratégie

·                 Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader

·                 Usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6

·                  Prílohy k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 3, 6, 7, 8, 9

 

 

Kompletne aktualizované podklady k realizácii Opatrení 4.1. a 4.3. nájdete TU  prípadne po častiach na stránkach PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102