Oznámenie PPA č. 31 zo dňa 19. februára 2010

22.02.2010 09:49

 

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy č. 2009/PRV/12 pre nasledovné opatrenia:

·         1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

·         3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Príjem žiadostí bude ukončený dňa  5. marca 2010 vrátane. Žiadosti, podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102