Oznámenie PPA č. 29

02.02.2010 10:49

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader(verzia 1.5), schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008, v ktorom sú zapracované zmeny uvedené v Dodatku č. 5 a príslušné prílohy ( príloha č.1, príloha č.3, príloha č.6).

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102