Oznámenie o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

08.11.2010 08:50

Oznámenie

Oznámenie o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí zverejnených ako prílohy zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam zo dňa 29.10.2010.

Do 8.11.2010 bude vykonaná ďalšia aktualizácia týchto zoznamov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·                       Zoznam ukončených projektov k 4. 11. 2010 opatrenie 3.4.1. (pdf, 58.21 Kb,)

·                       Zoznam ukončených projektov k 4. 11. 2010 opatrenie 3.4.2. (pdf, 62.79 Kb,)

 

 

Oznámenie

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·                       Výzva na DPH obciam (pdf, 82.93 Kb,)

·                       Usmernenie MP ŽP RR SR č. 1472.2010,100 (pdf, 32.55 Kb,)

·                       Vzor žiadosti (xls, 43.5 Kb,)

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102