október 2011 – odborná exkurzia do Poľska

26.10.2011 11:04

Štvordenná odborná exkurzia do Poľska organizovaná Centrálou NSRV, určená pre manažmenty MAS a regionálnych koordinátorov NSRV so zameraním na Program rozvoja vidieka Poľska, implementáciu prístupu Leader, medzinárodnú a národnú spoluprácu MAS a podporu rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky.

Ciele:

-       získanie nových poznatkov a skúseností

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov

-       podpora prístupu Leader v Poľsku

-       príklady finalizácie výrobkov na farme – balíček farmára

-       využitie histórie pre rozvoj cestovného ruchu

-       podpora a rozvoj agroturistiky

-       implementácie stratégií MAS

-       spoznanie novej krajiny, inštitúcii, ľudí  

 

Cieľová skupina:

-          štatutárny zástupca, manažér, administratívny pracovník alebo člen MAS

-          regionálni koordinátori NSRV.

 

Termín a miesto konania:

-          Malopoľské a Svätokrížske vojvodstvo, Polsko 20. – 23. 10. 2011

 

Doprava: autobus                 

 

Program podujatia

Podrobný program odbornej exkurzie je v prílohe č.1

 

Účastníci:

Celkom 23 účastníkov, z toho  2 zástupcovia ARVI, 2 zástupcovia regionálnych pracovísk NSRV (BB a TN) , 18 účastníkov z 11 MAS a 1vodič.

Zoznam účastníkov odbornej exkurzie je v prílohe č. 2

 

Priebeh podujatia:

V prvý deň exkurzie, hneď po príchode do Czorsztyna a ubytovaní vo vile Jasna bol účastníkom predstavený program naším odborným sprievodcom Klaudiuszom Markiewskim z Centra poľnohospodárskeho poradenstva v Krakowe. Potom sme sa všetci presunuli do Kroscienka, kde sme mali stretnutie s manažérkou MAS  Združenie Horné Pieniny a spoločne sme navštívili realizované malé projekty Leader – revitalizácie minerálnych prameňov a doplnkové služby v penzióne. Potom nasledovala prezentácia MAS a jej cielov a projektov a diskusia s jej zástupcami. Diskusia s predstaviteľmi MAS pokračovala aj pri spoločnej večeri v Czorsztyne.

Na druhy deň sme sa vydali na cestu do gminy Zator, kde sme sa stretli s predstaviteľmi MAS Kapria dolina (LGD Dolina Karpia). Tu sme sa mohli podrobne oboznámiť s ich stratégiou a programom ako aj ich najväčšou špecialitou – rybníkmi a vlastnou odrodou kapra.

Popoludní sme sa presunuli do Krakowa, kde sme sa ubytovali  a uskutočnili krátku odbornú exkurziu po historickom jadre mesta. Večer sme mali stretnutie s vedením Centra poľnohospodárskeho poradenstva a regionálnym sekretariátom Národnej siete rozvoja vidieka a so županom Malopoľského vojvodstva.

Na tretí deň, hneď po raňajkách sme sa presunuli do gminy Bielin, kde sme sa stretli s predstaviteľmi gminy, MAS Okolo Lysej hory a regionálneho sekretariátu národnej site rozvoja vidieka v Kielcach. Po prezentácii MAS, jej cielova projektov sme sa presunuli na horu Svätý kríž, kde sme absolvovali prehliadku kláštora a stredovekej dediny a na záver i spoločnú večeru v rázovitom zariadení so zástupcami vedenia Svätokrížskeho vojvodca, regionálneho sekretariátu NSRV PR a predstaviteľmi MAS. Večer sme sa presunuli naspäť do Krakowa.

V posledný deň sme sa presunuli do MAS Biely Dunajec, kde sme najskôr absolvovali prezentácie MAS Zelený prsteň Tarnova, Biely Dunajec a Združenia pre rozvoj vidieka a ich projektov. Následne sme sa navštívili troch malých farmárov a oboznámili sme sa s ich produktmi a službami. Po spoločnom obede s našimi hostiteľmi nasledovala rozlúčka a náš odchod na Slovensko.

Fotodokumentácia z realizácie odbornej exkurzie je v prílohe č.3

 

Zhrnutie, výsledky:

Program cesty bol zostavený veľmi dobre a umožnil nám získať hlavne prehľad o prístupe Leader v Poľsku a o aktivitách a projektoch MAS. Prvý deň bol zameraný na malé projekty, druhý predovšetkým na využitie miestnych špecifík pre ekonomický rozvoj, tretí deň sme mali možnosť získať poznatky o tom ako je možné využiť históriu pre rozvoj cestovného ruchu a posledný deň bol zameraný na finalizáciu bioproduktov a rozvoja agroturistiky na báze miestnej produkcie, ale aj na projekty spolupráce.

Stručný sumár získaných faktov a poznatkov:

-          v Polsku je celkom 336 MAS, z toho v Malopoľskom vojvodstve je ich 41 a MAS-kami  je pokryté celé územie vojvodstva,

-          zdroje pre Leader sú v Poľsku omnoho vyššie než v SR, sú diferencované podľa veľkosti MAS a i pri takom vysokom počte MAS je podpora na implementáciu stratégie 1 MAS 6 -10 x vyššia než v SR,

-          v rámci osi 4 Leader sú podporované 3 opatrenia z osi 3 – diverzifikácia, podpora mikropodnikov a obnova obcí a jedno samostatné opatrenie – malé projekty, čo umožňuje zapájať aktívne inštitúcie a plniť aj princíp integrovaného rozvoja,

-          MAS majú pripravené (z Leader +) koncepčné rozvojové dokumenty (sektorové stratégie), ktoré im umožňujú efektívnu alokáciu a usmerňovanie podpory tak, aby sa koncepcie postupne napĺňali, čo prináša viditeľné zmeny a úžitky,

-          pre koordináciu aktivít a projektov v regióne využívajú MAS projekty spolupráce, ktoré sú schvaľované regionálnou samosprávou.

 

V Banskej Bystrici,  24.10.2011, spracoval. Peter Rusnák

 

Príloha č. 1: Podrobný program odbornej exkurzie

Príloha č. 2: Zoznam účastníkov odbornej exkurzie

Príloha č. 3: Fotodokumentácia 1, 2, 3 a 4

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102