Odborná exkurzia Gotická cesta II.

13.09.2012 13:36

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na odbornú exkurziu Gotická cesta II.

 

 

Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie Gotickej
cesty za krásou gotickej architektúry a ďalších
významných pamiatok – kaštieľov, parkov,
pamiatkových území a kultúrnej krajiny na
východnom Slovensku.
Tentoraz navštívime oblasť južného Spiša, kde sa
na relatívne malom území nachádzajú priam
skvosty mimoriadnej pamiatkovej hodnoty.
 
Termín: 18.10.2012 – 20.10.2012 – 3 dni (štvrtok – sobota)
 
Program:
 
1. deň začiatok exkurzie Poprad (miesto a čas budú prihláseným spresnené)
odborný program
Spišský Štvrtok Kostol sv. Ladislava, Kaplnka Zápoľských
Dravce Kostol sv. Alžbety vdovy (1. pol. 13. st.)
Levoča Pamiatková rezervácia – meštianske domy, Kostol sv. Jakuba,
Kostol a kláštor minoritov pri Poľskej bráne, Kostol a kláštor
minoritov pri Košickej bráne, Mestské hradby, systém zelene
pamiatkového územia
voľný program, nocľah v Spišskom Podhradí
 
2. deň odborný program
Spišská Nová Ves Pamiatková zóna – meštianske domy, Kostol Nanebovzatia Panny
Márie, Reduta
Markušovce Kostol sv. Michala, Kaštieľ, záhrada, Dardanely, Zámok – hrad
Matejovce Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Chrasť nad Hornád. Kostol najsvätejšej Trojice
Spišské Vlachy Pamiatková zóna, Kostol sv. Jána Krstiteľa
Spišská Kapitula Pamiatková rezervácia – kanónie, Biskupský palác a biskupská
záhrada, Katedrála sv. Martina
Spišské Podhradie Pamiatková zóna – meštianske domy, Synagóga
Spišský hrad
voľný program, nocľah v Spišskom Podhradí
 
3. deň odborný program
Hodkovce kaštieľ a park
Žehra Kostol sv. Ducha
Bijacovce Kaštieľ a park, Kostol Všechsvätých, Rotunda
Spišský Hrhov kaštieľ a park, Kostol sv. Šimona a Júdu
 
záver exkurzie – Poprad a návrat domov
 
Doprava: autobusom, miesto nástupu a ukončenie exkurzie bude prihláseným
účastníkom spresnené
 
Ubytovanie: v Spišskom Podhradí – Penzión Pacák, v dvojposteľových izbách
 
Stravovanie: raňajky v penzióne, v priebehu dňa a večer individuálne
 
Cena : pre členov SZKT: 70.- € pre nečlenov SZKT: 88.- €
 
Prihláška: vyplnenú prihlášku zašlite na adresu kancelaria@szkt.sk najneskôr do
30. septembra 2012
 
informácie: kontakt: Ing. Murínová 0905 398 073, alebo e - mailom na
kancelaria@szkt.sk

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102