Novinky NSRR

02.02.2010 11:00

 

Programový manuál pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia verzia 2.3.(pdf, 1,18 MB)

 

Aktualizovaný Programový manuál pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  verzia 3.2. (pdf, 0,48 MB)

 

Usmernenie č.1 k výzve KaHR - 21SP -0901 (nová Príručka pre žiadateľa) (pdf, 141 kB)

 

Usmernenie č. 2 - Zmena termínu uzávierky výzvy DOP 2009 - SIP003 - OP ZaSI Opatrenie 2.1. (pdf, 0,45 MB)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102