marec 2013 – Brožúra RP NSRV: Jarmoky – uchovávanie tradícií v BB kraji

13.04.2013 10:29

 

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj zameranej na prezentáciu tradičných jarmokov v banskobystrickom kraji, ktoré uchovávajú, rozvíjajú a podporujú tradičnú kultúru vidieka

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o konaní tradičných jarmokov v kraji

-          prezentácia charakteristík jarmokov

-          popularizácia tradícii 

-          zvýšenie kultúrneho povedomia

-          zvýšenie návštevnosti jarmokov

-          spropagovanie organizátorov

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v banskobystrickom kraji, partneri, MAS a VSP

 

Obsah brožúry:

-          príhovor

-          stručné predstavenie tradičných jarmokov v banskobystrickom kraji

-          10 rokov v rozvoji vidieka banskobystrického kraja

 

Rozsah:

-          20 plnofarebných strán s tabuľkami a fotografiami, náklad 500 ks

 

Termín vydania: marec 2013

 

Autorský kolektív:

autor: Peter Rusnák, spolupráca, partneri:

Mestá a obce: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Barväcovo, Brezno, Detva, Dolná Lehota, Drienčany, Dudince, Fiľakovo, Hnúšťa, Hontianske Nemce, Hriňová, Hronský Beňadik, Hrušov, Jelšava, Klenovec , Kokava nad Rimavicou, Krupina, Ľubietová, Lučenec, Nová Baňa, Pliešovce, Podbrezová, Podhorie, Pohronská Polhora, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,  Slovenská Ľupča,  Sebeechleby, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš,  Vinica, Závadka nad Hronom, Zvolen, Zvolenská Slatina, Žarnovica , Žiar nad Hronom

Ostatné inštitúcie: Slovenské banské múzeum B. Štiavnica, Slovenský zväz chovateľov Pohronie

 

Dodávateľ grafického spracovania a tlače: Ján Ľupták, Detva

 

Zhrnutie, výsledky:

Brožúra sa zameriava predovšetkým na odprezentovanie najvýznamnejších jarmokov v banskobystrickom kraji, na ktorých sa uchovávajú tradície a tradičné remeslá, zvyky i jedlá.

Celkom bolo zozbieraných, spracovaných a publikovaných 59 podujatí od úplne najstarších až po novovznikajúce. Každé podujatie má uvedený dátum a miestom konania, stručnú charakteristiku, fotografiu a logo, erb usporiadateľa, organizátora

 

 

V Banskej Bystrici 10.4. 2013, spracoval Peter Rusnák 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102