marec 2013: aktivita 3.2 – stretnutia so zahraničnými partnermi v SR prezentácia slovenského vidieka banskobystrického kraja

29.03.2013 09:16

 

Táto aktivita bola zrealizovaná nad rámec pôvodne plánovaných aktivít RP NSRV pre banskobystrický kraj na 1. štvrťrok 2013 a bola zameraná na prezentáciu tradičnej kultúry, výrobkov a jedál v regiónoch Hont a Podpoľanie pre študentov Univerzity gastronomických vied

(Pollenzo, Taliansko). Účelom cesty študentov bolo získať ucelený, pokiaľ možno reálny pohľad na kultúrno – historický kontext, z ktorého vychádza naše gastronomické dedičstvo, ale i súčasné poľnohospodárstvo (s dôrazom na malých farmárov), výroba miestnych potravín (uprednostňujúc malých remeselných a stredných producentov kvalitných potravín) a samozrejme aj oblasť reštauračných a ubytovacích služieb


Ciele:

-       prezentácia kraja a regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraja

-       predstavenie kvalitných domácich tradičných produktov

-       spoznanie miestnej kultúry

-       prezentácie tradičných jedál a ochutnávok miestnych produktov

-       výmena skúseností

 

Cieľová skupina:   

poslucháči Univerzity gastronomických vied a tlmočník – zástupca Slow-Food

 

Program stretnutia:

-       1. deň: uvítanie, návšteva pivovaru, prezentácia kraja a činnosti RP NSRV pre BB kraj

-       2. deň: produkty na báze rastlín: múka, strukoviny, med, víno, domáce destiláty 

-       3. deň: ovčiarstvo, spracovanie mlieka, výroba mliečnych produktov, syry

-       4. deň: výroba dielov barikových sudov, odchod hostí

 

Podrobný je program je uvedený v prílohe

 

Lektor a sprievodca:

-       Peter Rusnák, regionálny koordinátor. RP NSRV pre banskobystrický kraj,

 

Spoluorganizátori a partneri realizácie:

-       MAS Zlatá cesta – obce Sv. Anton a Sebechleby, Iron Art Hont. Tesáre

-       MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia – obec Hrušov a vinárstvo Zsigmond, Vinica

-       MAS Podpoľanie – Podpolianske múzeum Detva a Zvara SHR, Dúbravy

-       Mliečna farma Braunvieh, Sl. Ľupča

 

Termín a miesto konania:

·         16. – 19. februára 2013, Sv. Anton, B. Štiavnica, Sebechleby, Hrušov, Vinica, Dúbravy, Detva, Sl. Ľupča, Hont. Tesáre

 

Účastníci:

-       za talianskych hostí – 9 študentov, 1 tútor, 1 tlmočníčka a 1 vodič spolu 12

-       za slovenskú stranu sa celkom počas štyroch dní zúčastnilo a prezentovalo celkom 17 zástupcov cieľových skupín a miestneho doprovodu.

-       Celkom sa podujatia zúčastnilo 29 účastníkov.

 

(Prezenčné listiny sú v prílohe).

 Priebeh podujatia: 

1.deň / sobota, 16.03.2013:

Po príchode, ubytovaní, tradičnom obede s miestnych produktov a krátkom oddychu v Starom hostinci vo Sv. Antone sa účastníci presunuli do Banskej Štiavnice, kde navštívili malý pivovar ERB: Manažér pivovaru pán Roland Perrot oboznámil hostí s výrobnou technológiou, druhmi vyrábaného piva, vrátane ich degustácie. Potom nasledovala krátka prehliadka mesta s výkladom o jeho histórii a význame. Po návrate do penziónu regionálny koordinátor odprezentoval stručnú charakteristiku kraja, regiónu Hontu a Podpoľanie a aktivity Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj. V následnej diskusii potom zodpovedal na otázky študentov. Po uvítaní starostom obce a večeri zameranej na variácie podávania lokše – od predjedla až po zákusok, nasledoval ukážka miestneho folklóru a voľná diskusia.

 

2. deň / nedeľa, 17.03.2013:

Po raňajkách z miestnych produktov a presune do Sebechlieb - Pamiatkovej rezervácie ľudovej vinárskej architektúry Stará Hora a uvítaní starostom nasledovala prezentácia histórie vinohradníctva, miestnych samorodých druhov viniča a vína pani Cipcerovou s národopisného múzea a následne p. Skokan z včelej farmy Extramed odprezentoval včelárstvo, včelu Hontianku, výrobu medu a medovinárstvo. Potom sa účastníci presunuli do obce Hrušov, kde po krátkom uvítaní starostom, obede z domácich miestnych produktov a krátkej kultúrnej vložke, nasledovala návšteva tufových vínnych pivníc s ochutnávka destilátov z miestnych odrôd ovocia a prezentácia pečenia a ochutnávky lepníkov v ľudovom dome. Následne sa hostia presunuli do Vinice do sídla firmy Vinohrady a pivnice Zsigmond, kde bola ochutnávka miestnych vín, prezentácia vinárskeho regiónu, pestovania viniča a tradičnej domácej kuchyne.

Večer sa všetci účastníci vrátili do Sv. Antona

 

3. deň / pondelok, 18.03.2013:

Ráno, po raňajkách z domácich produktov, sa účastníci presunuli do Dúbravy na farmu Zlatý Vŕšok kde bola prehliadka technológie spracovania ovčieho mlieka. Po presune do Detvy nasledovala prehliadka Podpolianskeho múzea s expozíciu valaskej kultúry, salašníctva, chovu oviec, spracovania mlieka a výroby bryndze s výkladom pani Babicovej a pani Muhlebergerovej.

Po tradičnom obede v Pivnici pri studni, zameranom na jedlá z bryndze, sme sa znovu vrátili do Dúbrav, aby sme si mohli pozrieť výrobu pareníc a nití zo 100% ovčieho mlieka. Majiteľ farmy J. Zvara nás previedol maštaľou počas kŕmenia oviec a jahniat a následne nás pozval k sebe na ochutnávku jeho výrobkov. Potom bol presun do Slovenská Ľupče na Mliečnu farmu Braunvieh – Jozef Hliadľovský, kde bola prezentácia rodinnej farmy, chovu hovädzieho dobytka Braunvieh, výroba na Slovensku jedinečného zrejúceho plnotučného syra a na záver ochutnávka syrov.

Žiaľ naplánovaná návšteva farmy Tuška nezrealizoval pre chorobu pani Tužinskej a tak sa účastníci presunuli už rovno do Sv Antona, kde na záver tohto tematického dňa bola na večeru domáca jahňacina pripravená podľa tradičného miestneho receptu.

 

4. deň / utorok, 19.03.2013:

Po raňajkách nasledovala rozlúčka a odchod talianských hostí do Hontianskych. Tesárov, kde bola vo firme Iron Art  prehliadka výroby dubových prírezov na svetoznáme barikové sudy značky Boswel-Polónyi. Po prehliadke nasledoval presun hostí na západné Slovensko, kde ich očakával ďalší program.

 

Záver:

Účastníci ocenili možnosť spoznať naše tradičné domáce výrobky a dodržiavanie tradičnej technológie ich spracovania. Najvyššie hodnotili plnotučný zrejúci syr a lepníky. Ocenili aj starostlivosť a úsilie miestnych sprievodcoch po jednotlivých dňoch – zástupcov MAS: J. Bačíkovú, M. Pavlovkinovú a J. Bódiho.

 

V Banskej Bystrici 21.3.2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102