marec 2011 – stretnutie so zahraničnými partnermi v SR

11.03.2011 09:05

 

Jednodenné odborné podujatie zamerané na výmenu skúseností z aplikácie poľnohospodárskej politiky  na Slovensku a vo Francúzsku určené pre zástupcov agrosektoru z MAS Pilat (Franzúzsko) a MAS Malohont a Podpoľanie za účelom prípravy námetov a tém pre projekt nadnárodnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva.  

 

Ciele:

-       oboznámenie sa s výrobnou štruktúrou agrosektora v SR

-       vzájomná výmena skúsenosti z podpory predaja z dvora

-       získanie poznatkov pre príprava projektu spolupráce

 

Cieľová skupina:

-                     slovenskí a francúzski poľnohospodári, členovia MAS

 

Program podujatia:

-       predstavenie agrosektora na Slovensku

-       prezentácia legislatívy predaja z dvora v SR

-       výmena skúseností a poznatkov pri aplikácii predaj z dvora vo Francúsku a v SR

 

Lektori:

A. Molnárová, ARVI Nitra, R. Janto, Krajská veterinárna a potravinová správa B. Bystrica

 

Termín a miesto konania:

-          7. marca 2011, penzión v Bratkovici,  Detvianska Huta

 

Účastníci:

Celkom 19 účastníkov z toho 4 francúzski a 5 slovenských farmárov, 5 zástupcov z 3 MAS, jeden tlmočník, 2 lektori a 2 organizátori

 

Zhrnutie, výsledky:

Pracovné stretnutia malo charakter vzájomného spoznávania špecifík poľnohospodárstva a aplikácie podpory predaja z dvora

Na úvod zástupkyňa MAS Podpoľanie predstavila územie a ciele MAS a privítala účastníkov stretnutia vo svojom území. Potom regionálni koordinátor NSRV predstavil program a účel stretnutia a účastníkov za jednotlivé strany.

Úvodnú prezentáciu o štruktúre agrosektora v SR predniesla Ing. A. Molnárová, pričom zároveň zodpovedala aj na otázky francúzskych účastníkov.

Potom nasledovala prednáška R Jantu o legislatíve predaja z dvora v SR a po nej nasledovala diskusia k vzájomne výmene skúseností z aplikácie predaja z dvora.

Francúzski kolegovia informovali o ich politike podpory predaja z dvora a zároveň aj kládli otázky, ktoré považovali za dôležité pre prípravu námetu spoločného projektu spolupráce.

Účastníci sa zhodli, že pre obe strany bola výmena poznatkov a skúseností užitočná a že poskytla dôležité informácie pre prípravu projektu spolupráce.

Po skončení podujatia –cca o 15:00 sa účastníci vybrali na návštevu konskej farmy v Detvianskej Hute.

 

Fotodokumentácia zo stretnutia

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102