Malé grantové výzvy

18.02.2010 11:23

 

Nadácia Orange

Prekročme spolu bariéry - program zameraný na sociálnu integráciu ľudí so zdravotným postihnutím či sociálnym znevýhodnením, určený pre MVO, samosprávy, zariadenia poskytujúce soc. služby a univerzity. Uzávierka programu 25.3.2010

Zelená pre seniorov – druhý ročník programu  určený pre cieľovú skupinu seniorov s cieľom zvyšovania kvality ich života, lepšieho začlenenia do spoločnosti a podpory sebarealizácie, najmä prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Projekty je možné posielať do 7.4.2009

Viac informácií o aktuálnych výzvach Nadácie Orange ako aj minulých ročníkoch programov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality ako aj na www.cpf.sk

 

Ekofond

 

Učitelia na druhom stupni základných škôl sa môžu zapojiť do súťaže na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“ Pre víťazné príspevky sú pripravené zaujímavé odmeny - pre učiteľov, školu aj pre zú zúčastnených žiakov. Uzávierka súťaže je 26.2.2010 Viac informácií TU

EkoFond n.f. prijíma do 3.3.2009 žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na zatepľovanie verejných budov, rodinných a bytových domov a na zakúpenie vozidiel s pohonom na CNG Viac informácií TU

 

Nadácia SPP

 

Zámerom Nadácie SPP v grantovom program Opora je podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami. Uzávierka programu je 3.3.2010  Viac informácií TU

Štipendijný program Hlavička pokračuje v roku 2010 poskytovaním príspevkov na letné školy. O podporu môžu žiadať všetci študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny. O príspevok na letné školy je možné sa uchádzať do 31.3.2010 Viac informácií TU

Zamestnanecký grantový program je zameraný na zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami SPP a.s. a podporu verejnoprospešných aktivít, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase. Viac informácií na intranete SPP.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102