Máj 2012 – odborná exkurzia do Francúzska

28.05.2012 10:12

5-dňová odborná exkurzia s prezentáciou regionálnych produktov a remesiel z Banskobystrického regiónu na medzinárodnom podujatí  European market v Le Puy en Velay za účelom získania a výmeny skúseností z uchovávania tradícií a finalizácie a propagácie miestnych produktov v rámci aktivít MAS z 15 krajín EÚ.

 

Ciele:

-       získanie nových poznatkov a skúseností z predaja miestnych produktov

-       prezentácia a propagácia MAS, produktov a remesiel z BB kraja

-       výmena skúseností z predaja z dvora, uchovávania tradícií a remesiel

-       získanie poznatkov z diverzifikácie miestnej ekonomiky na báze miestneho potenciálu, zdrojov a tradícií

-       spoznanie novej krajiny a nových ľudí

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov

-       získanie poznatkov a skúseností pre zlepšenie implementácie prístupu Leader

 

Cieľová skupina:

-                     miestni producenti, manažmenty MAS, vidiecki aktivisti – členovia MAS a VSP  BB kraji,

SOŠ Pod Bánošom

 

Program podujatia

prvý deň – 9. 5.:

-          príchod účastníkov,

-          ubytovanie

-          registrácia účastníkov, rozdelenie do skupín

-          uvítacia recepcia a oboznámenie sa s programom

 

druhý deň – 10. 5.:

-          prehliadky okolia v šiestich skupinách – ukážky domácej produkcie

-          predstavenie jednotlivých zúčastnených národných delegácií

 

tretí deň – 11. 5.:

-          prehliadky okolia v šiestich skupinách – ukážky domácej produkcie

-          spoločný seminár – legislatíva EÚ k priamemu predaju

-          príprava trhu – inštalácia vybavenia stánkov

 

štvrtý deň – 12. 5.:

-          prezentácia a predaj miestnych produktov, ukážky tradičných jedál a remesiel

-          záverečná recepcia

-          likvidácia trhu

 

piaty deň – 13. 5.:

-          odchod na Slovensko

(podrobný program podujatia je v prílohe 1)

 

Termín a miesto konania:

-          Le Puy en Velay a okolie, odchod zo Slovenska 8. 5., príchod 14.5. 2012

 

Účastníci:

Pôvodne prihlásených 38 účastníkov z dvoch MAS, štyroch VSP, jednej SOŠ a BB VIPA., Exkurzie sa zúčastnili všetky prihlásené organizácie, ale počet účastníkov sa znížil na 35 + 2 vodiči a dve tlmočníčky, teda celkom 39, namiesto pôvodne celkom plánovaných 42.

(podrobný zoznam účastníkov je v prílohe 2)

 

Priebeh podujatia:

Miestom odchodu všetkých účastníkov bol Zvolen, nakoľko sme so sebou viezli množstvo tovaru, materiálu a vybavenia pre trh miestnych produktov a museli sme to na jednom mieste všetko naložiť. Odchod bol v utorok 8.5. krátko po obede a na obed 9.5. sme došli do Le Puy en Velay, kde sme sa ubytovali, uložili potraviny do chladiacich boxov a podvečer sme sa zúčastnili na registrácii a úvodnej recepcii k upresneniu programu.

Druhý deň 10. mája sme sa všetci ráno stretli na autobusovej stanici a nastúpili do 6-tich autobusov podľa jednotlivých skupín, do ktorých nás organizátori rozdelili. Slovenskí účastníci dostali 14 miest v 1. skupine, 14 miest v 4. skupine a 11 miest v 5. skupine.

 

Priebeh a program prehliadok jednotlivých skupín:

Prehliadka 1 : LE MEZENC - ukážka, obývaná hora vďaka turizmu

Skupina mala svoj program vysoko v horách, prehliadka sa začala na farme MARMOTTES, ležiacej 1200 m nad morom. Pestovali tu: višne, jahody, čučoriedky, maliny, černice a rôzne byliny z ktorých vyrábali marmelády, džemy, sirupy a rôzne likéry, prípadne lesné ovocie zavárali. Bola pre nás pripravená aj ochutnávka ich produktov. Farmárom boli kladené rôzne otázky ohľadom pestovania a spracovania ich produktov. Tu sme sa dozvedeli, že farma má kontrolu colníkmi až 5 x ročne. V tejto oblasti býva dlhá a studená zima, a napadne tu až 5 metrov snehu. Preto farmári musia sadenice a korene stromov chrániť slamou, aby nevymrzli.

Na obed sme sa presunuli do miestnej reštaurácie AUBERGE LES FARMIERS DU MEZENC, ktorá je zásobovaná produktmi od miestnych farmárov.

Po obede bol prevoz účastníkov na  veľmi úspešnú hovädziu farmu FIN GRAS DU  MÉZENC, ktorá sa venuje chovu kráv a spracovaniu hovädziny. Farma je vlastníkom certifikátu kvality. V prvej časti nás oboznámili so špeciálnym druhom a chovom dobytka a v druhej časti sme navštívili zvieratá priamo v maštali farmára.

Cestou sme navštívili dedinku s typickými strechami a kostolom s kamenným oltárom.

 

Prehliadka 4: Le Velay des Vallées, úzke napojenie na susedné mestské územie

Územie zahrnuté v tejto prehliadke je situované na západe mesta Le Puy; v údolí rieky Borne, prítoku rieky Loira, tvorené sopečnými nížinami

Najprv sme navštívili farmu na chov a spracovanie rýb Sanssac l´Eglise vo Vourzacu. Farmár  Julien Chevalier zamestnáva 3 ľudi a ponúka čoraz širší sortiment produktov zo pstruhov - carpaccio, pstružie klobásy, paštéty, maslo...miestna prevádza zabezpečuje čerstvosť produktov, ktoré sa predávajú do gurmánskych obchodov a aj do miestnych reštaurácií, ale aj do iných miest – napr. aj do Lyonu a Paríža.

Potom sme navštívili koziu farmu Vincenta a Emilie Cosme, ktorí podnikajú s kozami od roku 2002 na bývalej ovčej farme. Majú vlastnú prevádzku na spracovanie syrov aj s priamym predajom na farme a syr predávajú aj na miestnych trhoch a dodávajú ho aj do miestnych reštarácií. Vincent Cosme je prezidentom Únie miestnych kozích farmárov v Haute Loire, ktorá zahŕňa 35 členov. Táto únia má svoju značku, druh tovaru: Chabrirou du Velay, čo je 320 gramový okrúhly syr, cez úniu sa vykonáva veľká časť miestnej komunikácie týkajúcej sa chovu kôz.

Po  obede v reštaurácii Dom Julia, v úplne zrenovovanej farme z 18. storočia, nachádzajúcej sa v srdci Blanzacu, ktorá  je členom siete Auberge de Pays, sme navštívili záhradu v Estreys v Polignac, zameranú na pestovanie organickej zeleniny, spravovanú  organizáciou „Jardin des Estreys“. Organizácia má dva výrobné podniky: Polignac a Langeac.  Organizácia ponúka integračné zmluvy  okolo 30 ľuďom nachádzajúcim sa v zlej sociálnej situácii a prispieva tak aj k ich návratu na trh práce cez rôzne aktivtiy ako je pestovanie zeleniny a tiež príprava a distribúcia košov zeleniny predávaných 245 rodinám. Oba závody majú 4 akre  záhrad – vonkajších, či v skleníkoch. Jarden des Estreys by sa tiež rada rozšírila o cateringové podnikanie, ktoré by pomohlo riešiť vzrastajúci dopyt miestnych kaviarní po organických produktoch.

Vulkanické územie Velay je charakteristické svojou produkciou obilnín vo veľkých nadmorských výškach. Od 18. storočia je toto územie známe veľkou kvalitou varenia jačmeňa. V roku 1998 vďaka tejto silnej tradícii skupina asi 10 farmárov založila „La Vellavia“ – varenie piva v pivovare z miestneho jačmeňa zvaného „Ponote“. Tento mini pivovar nachádzajúci sa v les Estreys produkuje 400 hektolitrov piva ročne a tretina jačmeňa pochádza z miestnych fariem. La Vellavia ltd. predáva svoje pivo miestnym reštauráciám, potravinovým reťazcom a na rôzne podujatia. Tento podnik, ako výsledok spoločnej snahy skupiny farmárov, predáva primárne  na miestnych trhoch.

 

Prehliadka 5:

Le Forez, diverzita nášho regiónu, slávnostné podujatia pre naše výrobky

Allegre sa nachádza v severo-západnej časti Le Puy-en-Velay vo vulkanickej zóne Velay.  Kultúrne podujatie ako Stredoveký festival a Fete de la Neira sú príležitosťou pre Allegre priblížiť svoju históriu a ukázať dôležitosť svojho architektonického dedičstva a vidieckych tradícií.

Ohrozený vyhynutím na začiatku storočia, bol chov oviec Noir du Velay. Toto plemeno oviec bolo kompletne obnovené horské plemeno – známe svojou rusticitou, robustnou stavbou tela, materskými vlastnosťami a výborne sa adaptovalo regiónu. Je to skutočný symbol zvieracej biodiverzity vovulkanickom regióne.

V roku 2000 tu bolo založené GAEC (poľnohospodárske partnerstvo), ktoré má 5 členov a zahŕňa 80 Montpelierskych dojníc, jalovíc a stádo 10 kráv bez trhovej produkcie mlieka a 340 oviec plemena Noire du Velay. Partnerstvo ponúka široký sortiment produktov: veľké balenia jahňacích kusov, teľacie mäso, hovädzie mäso, teriny, paštéty, klobásky (sušené), chorizo (korenená sušená klobása) ... a samozrejme, zelené zlato z Haute-Loire – zelenú šošovicu. Tiež sme tu navštívili chovateľa prasiat Fabricea Eyrauda, Monlet, ktorý kupuje mladé ošípané, ktoré chová, vykrmuje, predáva na mäso. Tieto ošípané sú celoročne von.

Ďalšou navštívenou oblasťou bol Región Craponne sur Arzon, nachádzajúci sa v srdci Auvergne, na severe Haute-Loire. Ťaží zo svojej pozície v oblasti regionálneho prírodného parku Livradois-Forez. Región Craponevás organizuje zemiakový festival „La Trifola“. Od 60-tych rokov bolo Crapone hlavným mestom zemiakovej produkcie. Vagóny naložené zemiakmi boli posielané do veľkých miest (Clermont-Ferrand, Lyon, St Etienne a dokonca Talianska...).

Trifola vznikla v roku 2003 aby spopulárnila zemiaky a zvýšila ich produkciu. Podujatie sa koná v novembri a zúčastňuje sa ho okolo 10 tisíc ľudí.

Navštívili sme družstvo Haut-Velay, založené v roku 1981. V súčasnosti má 10 členov, ktorí obhospodarujú okolo 35 hektárov a produkujú priemerne 700 až 800 ton zemiakov ročne.

 

Po návrate všetkých skupín sa konala oficiálna recepcia na regionálnom úrade v Le Puy en Velay, kde sa nám predstavil predseda Rady regiónu - Gárard Roche, predseda komisie pre podporu lokálnych produktov - Laurent  Duplomb, zástupkyňa  európskeho parlamentu Anne Houtman a zástupkyňa Leaderpunktu z Bruselu.

Potom nasledovalo predstavovanie zástupcov jednotlivých národných delegácií a na záver bola spoločná recepcia s ochutnávkou miestnych tradičných produktov. Slovenská delegácia sa počas recepcie prezentovala aj speváckym vystúpením.

 

Tretí deň 11. mája sme sa znovu všetci ráno stretli na autobusovej stanici a nastúpili a rozdelili zase do 6-tich autobusov. Naša delegácia dostala 14 miest v 1. skupine, 12 miest v 3. skupine a 13 miest v 4. skupine.

 

Priebeh a program prehliadok jednotlivých skupín:

Prehliadka 1: Gie Fruits Rouges (malé ovocie)

GIE (Groupement d´Interet Economique) - Ekonomické partnerstvo Les Fruits Rouges des Monts du Velay nám predstavil Denis Chirouze. GIE bolo založené producentmi malého ovocia v roku 1997. Súčasná produkcia spadajúca do GIE je zložená z 42 ovocných fariem položených v priemernej nadmorskej výške 950 m. Táto vysoká nadmorská výška je podstatnou výhodou pre marketing ovocia. V kombinácii so skôr kontinentálnym podnebím to umožňuje produkcii, aby pokračovala aj neskôr ako v ostatných tradičných regiónoch pestovania malého ovocia.

Pre marketing sú využívané 2 značky:

Perles Rouges des Monts du Velay – červené perly z vrchov Velay – pre jahody, maliny a červené ríbezle

Perles Noires des Monts du Velay – čierne perly z vrchov Velay – pre černice, čierne ríbezle a čučoriedky

Tieto 2 značky sú registrované v kategórii „horský pôvod“

Všetok predaj GIE je realizovaný vo Francúzsku. Aj keď, cez sprostredkovateľov je okolo 15% produkcie predávanej a konzumovanej v zahraničí. Ovocie je väčšinou predávané veľkoobchodníkom. Potom ešte nasledovala návšteva farmy d´Anne-Marie Chirouze

Anne-Marie Chirouze začala farmárčiť v r. 2004 podľa schémy Mladých farmárov.

Produkuje malé ovocie - jahody, maliny, ríbezle, černice, čierne ríbezle, čučoriedky. Na ploche   2 ha. Manažér farmy zamestnáva 15 sezónnych robotníkov na zber ovocia v lete, celková produkcia ovocia je uvádzaná na trh GIE.

 

Prehliadka 3: SARL: Priamy predaj miestnych produktov. Skupinový marketing na miestnej úrovni

Navštívili sme  LE PANIER PAYSAN, regionálnu predajňu združujúcu 25 farmárov z ktorých päť je vo vedení spoločnosti. Jeden so spoločníkov pán MERL, nás informoval, že združení farmári zásobujú regionálnu predajňu svojimi produktmi, či už mäsom, ovocím, zeleninou, mliekom a mliečnymi výrobkami, syrmi, zaváraninami, vínom a ostatným tovarom z ich vlastnej produkcie. Takto spoločne vytvorili spoločný projekt  na  organizáciu priameho predaja spotrebiteľovi a svoj obchod plánujú ešte rozšíriť o ďalších farmárov a produkty. Obchod navštevujú spotrebitelia zo širokého okolia. Na záver sme mali prehliadku ochodu s ochutnávkou miestnych produktov a s možnosťou zakúpenia farmárskych produktov.

 

Prehliadka 4: AMAP (Organizácia pre zachovanie tradičného poľnohospodárstva), zastupujúca spotrebiteľov v nákupe

Prehliadka sa realizovala v obci Rosiéres v nadmorskej výške 650 m. Obec sa rozkladá na 2682 ha, z ktorých 1896 sa využíva na poľnohospodárstvo. Je tu 28 fariem, špecializujúcich sa na mliekarenstvo a ovce. Krásne prírodné prostredie priťahuje veľa turistov.

GAEC (poľnohospodárske partnerstvo) L´Esparcette  je organická poľnohospodárska farma, ktorá predáva svoje produkty cez obmedzený okruh distribúcie. GAEC obhospodaruje 85 hektárov: 70 ha trávy a 15 ha obilnín, chová 370 oviec a 110 prasiat pre pochúťkové produkty.

AMAP je organizácia pre zachovanie tradičného poľnohospodárstva. AMAP využíva pracovné metódy s ohľadom na životné prostredie a ľudí a spolieha sa na blízko situované farmy, kvalitné kŕmenie, sociálnu spravodlivosť a ekologickú životaschopnosť.

AMAP supluje vzťah medzi konzumentom a farmárom, ktorý súhlasí s dočasnou výkupnou zmluvou, obvykle na jednu sezónu (6 mesiacov). Dobrovoľní pracovníci z AMAPu zabezpečujú objednávky, produkty, zmluvy a organizujú distribúciu. Konzumenti si prídu po svoje produkty (košík) raz do týždňa na určené miesto a tiež súhlasia že pomôžu s ďalšou distribúciou. Platia príspevok vo výške 10 eur, ktorý zahŕňa administratívne náklady (napr. prenájom priestorov). Dnes je v Haute-Loire už 7 AMAPov a ďalšie 2 sú v pláne.

 

Odborné prehliadky sa skončili na obed a po spoločnom obede z miestnych produktov z Ferme de Lavée sa uskutočnil odborný seminár s troma odbornými prednáškami:

Jean-Pierre Olagnol, manažér diverzifikovanej farmy a člen Platformy 21, predstavil koncepciu asociácie Platforma 21, pôsobiacej v oblasti Massif Central, i jednotlivé prekážky a príležitosti pri podporovaní a predaji miestnych výrobkov.

Michel Peyrard, zástupca rozvojového výboru pre oblasť Pays de la Jeune Loire, priblížil tri rôzne iniciatívy podporujúce územie, avšak najviac sa zameral na iniciatívu Le bon et bien manger (Jesť zdravo a chutne), ktorá zoskupuje výrobcov, farmárov, reštaurácie, pekárne, pracovníkov cateringu a iných, aby v spoločnej snahe spolupracovali na trvalom rozvoji miestnych produktov a ich predstavovaní zákazníkom, prostredníctvom internetovej stránky alebo organizovania rôznych akcií, trhov, ochutnávok, či kurzov varenia.

Antje Grolleman, predstaviteľ MAS Zuid Twente z Holandska, načrtol marketingové a predajné stratégie pre miestne výrobky. Zameral sa predovšetkým na predaj cez internet. Predstavil už zavedenú internetovú stránku i jej fungovanie a taktiež zobrazil možnosť takéhoto predaja na celoeurópskej úrovni prostredníctvom jednotlivých európskych legislatív a noriem na prevoz potravín.

Podvečer sme sa vrátili do Le Puy en Velay a pripravovali sme si inštalácie v našom stánku a prevoz materiálu a tovaru na trh. Na večeru sme boli rozdelení do skupín a navštívili sme miestne reštaurácie, kde nám bola  pripravená večera z miestnych produktov.

Samotný trh miestnych produktov prebiehal v sobotu 12. mája od 8.00 hod do 18.00 hod., avšak príprava trhu a jedál sa začala už o 6:00 hod.  Naša delegácia sa úspešne prezentovala nasledovnými produktmi:

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia – víno z Vinice a hrušovské lepne

MAS Zlatá cesta  – pirohy zo Starého hostinca vo Sv. Antone, geľove kolieska, medovina, včelie produkty a medovníky zo Sebechlieb a maľované vajíčka z Prenčova

Partnerstvo Banskobystrický geomontánny park – prírodný zrejúci kravský syr Hiadľovec a kúpeľné oplátky zo Slovenskej Ľupče a keramika a ručne pletené odevy z Králik

Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron  – bryndza, syry a klobásy zo salaša Zbojská,

perníky z Tisovca a paličkovaná čipka z Michalovej,

MAS Hornohrad – sklenené produkty so Swarovského krištáľmi z Poltára a keramika z Hrnčiarskych Zalužian

Partnerstvo Južného Novohradu – medovina z Novohradu

SOŠ Pod Bánošom B. Bystrica – cukrárenské a včelie produkty

 

Na záver trhu bola záverečná recepcia s príhovormi organizátorov a predstaviteľov mesta a regiónu a potom nasledovala ochutnávka jedál, ktoré pripravili všetky zúčastnené delegácie vo vestibule mestskej radnice.

Po skončení recepcie s regionálnou koštovkou jedál sa zlikvidovali stánky a tovar a materiál sa previezol na náš hotel.

V nedeľu 13. mája po raňajkách  bol odchod na Slovensko, kde sme došli v pondelok ráno.

 

Zhrnutie, výsledky:

Celkovo sa podujatia zúčastnili zhruba 300 zástupcov zo 14 krajín – Belgicka, Bulharska, Estónska, Francúzskej Guyany, Francúzska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Talianska.

Odborný program bol pripravený na veľmi dobrej úrovni. Slovenskí účastníci najvyššie ohodnotili pripravené odborné prehliadky zamerané na finalizácie produktov s možnosťou degustácie miestnych produktov.

Mali sme možnosť oboznámiť sa s produkciu zameranou na tradíciu, miestny potenciál a uchovávanie genofondu a tradičných plodín a jedál a používania značky kvality. Pozoruhodné a poučné boli hlavne kreatívne a rôznorodé spôsoby využívania a zhodnocovania miestnych tradícii, zdrojov a potenciálu pri zachovaní organického hospodárenia. Spoznali sme aj viacero foriem prepojenia producentov na spotrebiteľov, či miestny trh – spoločná predajňa farmárov, odbytové združenia farmárov – GIE, GAEC, alebo AMAP – organizáciou pre zachovanie tradičného hospodárstva.

Ako veľmi úspešný môžeme hodnotiť aj sobotňajší trh, i napriek niektorým organizačným nedostatkom zo strany organizátora.

Organizačné nedostatky sa prejavili už pri našom príchode a registrácii, keď organizátori neaktualizovali zoznam našich účastníkov a nastali problémy hlavne pri rozdeľovaní do skupín na jednotlivé prehliadky. Vedúci jednotlivých skupín tiež nemali rovnaký prístup k organizácii a jednej našej skupine sa nedovolili ísť prezliecť a osprchovať po celodennom cestovaní po farmách a pred večernou recepciou, hoci mali na to vyše hodiny času.  Nedostatky v organizácii vyvrcholili  v nezabezpečení prevozu materiálu a tovaru na trh z miesta ubytovania a hlavne neprimeranom pridelení priestoru pre trh pre našu delegáciu, keď pre cca 20 našich vystavovateľov nám ponúkli len 5 dvojmetrových stolov a plochu cca 15 m2 . Len vďaka úsiliu a osobnému zaangažovaniu sa našich tlmočníčok, sme si individuálne vymenili stánok s Francúzskou Guyanou, kde malo 5 ľudí 25 m2 a 8 stolov a zabezpečili si aj individuálny odvoz materiálu a tovaru osobnými autami niektorých ochotných členov organizačného štábu. Ani vymenený stánok neumožňoval plné rozvinutie našich vystavovateľov a všetkým účastníkom patrí poďakovanie, ako sa dokázali vysporiadať so stiesnenými podmienkami. Napriek týmto sťaženým podmienkam sa naša delegácia navonok prejavila ako veľmi dobre zorganizovaná a zástupcovia vedenia  poľnohospodárskej komory ocenili našu prezentáciu ako najucelenejšiu, najkompaktnejšiu s veľmi pestrým sortimentom, ba dokonca sa vyjadrili, že náš stánok najviac zodpovedá ich predstavám, ako to malo vyzerať, pretože sme mali nielen koštovky a predaj hotových produktov (syry, bryndza, klobásy, víno, medovníky, medovina, med, sklo, keramika), ale aj priame ukážky  prípravy jedál a zákuskov (pirohy, lepne, Geľove kolieska, cukrárske ozdoby, zdobenie perníkov) a predvádzania tradičných ľudových remesiel (maľovanie kraslíc, paličkovanie). Najväčší úspech z našej prezentácie mala priamo predvádzaná príprava a pečenie geľových koliesok a ku podivu aj bryndza, ktorú z Muránskej planiny ponúkali ako koštovku v podobe dvoch nátierok a návštevníci ju tak rozchytali, že nestačili kupovať bagety, ba nakoniec museli ponúkať vlastne zásoby masti s cibuľou, aby tam nestáli s prázdnymi rukami. Významný úspech vo veľmoci syrov zaznamenal aj zrejúci syr Hiadľovec, ktorý syrári z Francúzska vysoko hodnotili.

 

Celkovo je možné odbornú exkurziu hodnotiť ako veľmi úspešnú i napriek niektorým organizačným nedostatkom a  prezentáciu našich miestnych produktov ako veľmi dobrú reprezentáciu Slovenska, ocenenú aj zástupcami vedenia poľnohospodárskej komory, ako najreprezentatívnejšiu a najlepšiu zo všetkých zúčastnených krajín. Za to patrí vďaka všetkým zástupcom našich organizácií, ktorí sa odbornej exkurzie zúčastnili.

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 18.5. 2012, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102