máj 2011 – krajská konferencia rozvoja vidieka

11.05.2011 09:18

 

pravidelné každoročné jednodenné odborné podujatie organizované Regionálnym pracoviskom NSRV v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v rámci podujatia a výstavy PRO REGIÓN, tohto roku zamerané na tému: Impulzy pre regionálny rozvoj na území BBSK

 

Ciele:

-          získanie prehľadu o využívaní eurofondov pre rozvoj územia BB kraja

-          oboznámenie sa o podpore rozvoja vidieka v regióne Marke (Taliansko)

-          získanie poznatkov o význame združení v podnikaní na vidieku

-          prenos skúseností z podpory podnikania a prílevu investícii na vidiek

-          získanie informácií o pripravovanej podpory rozvoja cestovného ruchu

-          získanie poznatkov o význame a úlohe kvality manažmentu samospráv v rozvoji územia

 

Cieľová skupina:

-       samosprávy, podnikatelia, združenia, aktivisti.

 

Program podujatia:

-          aktivity a činnosť RP NSRV B. Bystrica

-          výsledky podpory regiónu v rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja

-          výsledky podpory PRV SR 2007-13 do roku 2010

-          využitie cezhraničnej spolupráce pre rozvoj BBSK

-          úloha združenia agropodnikateľov v rozvoji regiónu Marke

-          skúsenosti z implementáciou predaja z dvora v Taliansku

-          ako založiť dedinský kláster

-          podpora CR – príprava novely zákona

-          význam kvalitných verejných služieb pre miestny rozvoj

-          vyhodnotenie skúsenosti s internetového portálu BB-Invest

-          informačný portál pre malých podnikateľov na vidieku

 

Lektori: Z. Schottertová (MPRV SR), P. Dupej a p. Szaboová (MDVRR SR) C. Gagliardini

(Coldiretti, Taliansko), A. Pobjecký (Smolenice), A. Očkayová (TUV SUD Slovakia, s.r.o) M. Kubička (Cesta, n.o.), E. Stieranková a L. Valach (BBSK) a P. Rusnák NSRV.

 

Termín a miesto konania:

-          Hotel LUX, Banská Bystrica, 5. mája 2011

 

Účastníci:

Predpokladaný počet účastníkov bol 60-80. Celkom bolo na podujatí prítomných 77 účastníkov.

 

Zhrnutie, výsledky:

Hlavným každoročným cieľom konferencie je výmena skúseností a získavanie nových a aktuálnych informácií dôležitých pre rozvoj nášho najvidieckejšieho regiónu na Slovensku. Tohtoročný program bol zabezpečovaný spoluorganizátormi tak, aby účastníkom boli poskytnuté aktuálne a relevantné informácie z regionálnej a národnej úrovne, ale tohto roku aj z pohľadu zahraničných skúseností s rozvojom vidieka a podpory agropodnikania a tvorby regionálnych produktov z regiónu Marke v Taliansku. Namiesto dvoch lektorov z Talianska mohol docestovať len jeden, avšak jeden z najkompetentnejších, čo sa prejavilo aj v najväčšej odozve účastníkov konferencie.

Na záver RP NSRV usporiadalo spoločný obed talianskych hostí s predsedom BBSK a vybranými lektormi.

 

  

V Banskej Bystrici 9. mája 2011, spracoval: Peter Rusnák

 

Fotodokumentácia z konferencie


Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102